top of page
Search
 • Writer's pictureAsomdwee Fie

What's in store for 2024

Welcome back to another update from Peace Home. The first post focused on the new year of 2024.

We thought it would be nice to talk a little about what plans Peace Home has for 2024.

But first we would like to emphasise how proud and happy we are with the way the day-centre is running now. We couldn't have wished for a better first year after the official opening.

The vision and mission has always been for a Ghanaian team to run the centre, focused on providing youth with special needs the opportunity of developing mentally and physically. This kickstarted wonderfully. Everyone who comes to Peace Home, it being the children, workers or visitors, loves being there. The atmosphere is amazingly positive and loving.


But that doesn't take away that there is always room for improvements and change! As most of you probably know and understand, development is constant and should always be an objective. So Peace Home keeps moving..

We have made a few plans for the new year. Let's talk about a few of the events that are going on or have already happened:

 • The vegetable garden is fully in use again and not only for produce but always as a learning means for the children. Once or twice a week they go into the garden to learn a little bit about farming and do some hands-on work in the garden, helping our Mr Moses(gardener).

 • Mr Michael the orthopedic physiotherapist and prosthetist visited for another consultation. New measurements were taken for different things, such as orthopedic shoes, chairs, splints etc. This was his fourth time visiting and we are very grateful for the amazing work he does.

 • The ENT-ward from the Dixcove hospital did outreach work for Peace Home. The nurses came for a consultation of all the children and the team. They prescribed medicine where necessary and treatment for excess ear wax. A couple of weeks after the first consultation, they came for an assessment after treatment and for ear cleansing.

 • People documenting Peace Home: A film crew came to interview and film at Peace Home as they are making a documentary about entrepreneurship and developments in Busua. Sam, a young woman and journalist from Belgium, spent a few weeks at Peace Home taking beautiful pictures and helping out. She is working with De Volkskrant (big news platform) on creating works about disabilities/special needs and chose to come to Peace Home. You will see more about this in the near future.


Now let's talk about some of the bigger plans Peace Home has for 2024. Let's sum some of those up too:

 • Buying a bus for transportation service: To increase the attendance of youths with special needs at Peace Home, we are buying a small bus (trotro)! Ofcourse, for the youths from Busua, this is not a necessity. However, for the members from Dixcove it is quite a challenge to get to Peace Home. Mothers and siblings carry some of the children for almost 30 minutes over a hill to get to Peace Home. Therefore, they can't always make it. Aside from that, Peace Home also wants to give the chance to youths with special needs from other (further) neighbouring villages to come for treatment/help. The trotro will drive past a few villages in the morning and then back after closing in the afternoon. Using a bus will increase monthly costs. Therefore, we are thinking of ways to make it more self-sufficient. For instance, asking the parents to pay a (very) small amount on the days the bus is used. On the weekends, we may be able to rent it out or use it as transportation for the public. The payment for this could be used for fuel.

 • Renovating the old sanitary facility: We had the pleasure of hosting one of our great funders in december. They are very positive about what Peace Home has achieved and are interested in supporting again. During the visit Vera discussed with them about the bus and what we would like to improve at Peace Home. They agreed that the old sanitary facility could do with renovating. The compost toilets will become proper flushing toilets, a ramp will be made for easy access with a wheel chair and the shower will get a do-over.

 • Involving medical specialists: Peace Home is of course located in a small village on the coast. Therefore, getting specialists/certain disciplinaries to the facility is quite difficult plus we don't have all the equipment. There are plenty of youths who need to be seen by certain specialists. Speech therapists (we are hoping to employ one or get them to come for consultations), psychiatrists, pediatrists, ENT doctors and even surgeons. When we get the bus we plan on organising trips to the necessary facilities and clinics. Every member of Peace Home has a Individual Development Plan (IDP) with specific goals. This can vary from learning to get dressed independently to learning to speak properly or getting an operation to improve physical health.


Ofcourse more plans will be made during the year. Developments are constant.

We are in need of more donations to cover our monthly costs and medical costs. If you are not yet a frequent or one time donator, please consider supporting us. If you want to donate towards a specific goal or cost, feel free to send us a message about it or include it in the donation description:


PS: On the 22nd of March, Peace Home celebrates the 1 year anniversary of being officially open.


NL: De plannen voor


Welkom terug bij een nieuwe update van Peace Home. Het eerste bericht over 2024.

Het leek ons leuk om wat te vertellen over de plannen van Peace Home dit jaar, maar eerst willen we benadrukken hoe trots en blij we zijn met de manier waarop het dagcentrum nu draait. We hadden ons geen beter eerste jaar na de officiële opening kunnen wensen.

De visie en missie is altijd geweest dat een Ghanees team het centrum zou runnen, gericht op het bieden van de mogelijkheid aan jongeren met speciale behoeften om zich mentaal en fysiek te ontwikkelen. Dit heeft een geweldige kickstart gehad. Iedereen die naar Peace Home komt, of het nu de kinderen, medewerkers of bezoekers zijn, wilt terugkomen. De sfeer is ongelooflijk positief en liefdevol.


Maar dat neemt niet weg dat er altijd ruimte is voor verbeteringen en verandering! Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten en begrijpen, is ontwikkeling constant en zal dit ook altijd een doel blijven. Dus Peace Home blijft zich voortbewegen naar een betere toekomst.

We hebben een aantal plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Laten we het hebben over een paar gebeurtenissen die gaande zijn of al hebben plaatsgevonden:


 • De moestuin is weer volop in gebruik en niet alleen voor de teelt, maar ook als leermiddel voor de kinderen. Een of twee keer per week gaan ze de tuin in om een beetje te leren over het boerenleven en om handenarbeid te verrichten in de tuin, waarbij ze onze Mr Moses (tuinman) helpen.

 • Michael, de orthopedisch fysiotherapeut en prothesist, kwam nog een keer langs voor een consult. Er werden nieuwe maten opgenomen voor verschillende dingen, zoals orthopedische schoenen, stoelen, spalken enz. Dit was de vierde keer dat hij op bezoek kwam en we zijn erg dankbaar voor het geweldige werk dat hij verricht.

 • De KNO-afdeling van het Dixcove ziekenhuis deed outreach-werk voor Peace Home. De verpleegsters kwamen langs voor een consultatie van alle kinderen en het team. Ze schreven medicijnen voor waar nodig en behandelden overtollig oorsmeer en oorontstekingen. Een paar weken na het eerste consult kwamen ze voor een evaluatie na de behandeling en voor het reinigen van de oren.

 • Mensen die Peace Home documenteren: Een filmploeg kwam interviews afnemen en filmen bij Peace Home omdat ze een documentaire maken over ondernemerschap en ontwikkelingen in Busua. Sam, een jonge vrouw en journaliste uit België, is een paar weken bij Peace Home geweest om prachtige foto's te maken en mee te helpen. Ze werkt samen met de Volkskrant aan een stuk over beperkingen/speciale behoeften en koos ervoor om naar Peace Home te komen. Je zult hier in de nabije toekomst meer over zien.

Laten we het ook hebben over de grotere plannen die Peace Home heeft voor 2024. De doelen tot nu toe:


 • Een bus kopen voor vervoersdienst: Om de aanwezigheid van jongeren met speciale behoeften in Peace Home te vergroten, kopen we een kleine bus (trotro). Voor de jongeren uit Busua is dit uiteraard niet nodig. Maar voor de leden uit Dixcove is het een hele uitdaging om naar Peace Home te komen. Moeders of broers en zussen dragen sommige kinderen bijna 30 minuten over een heuvel om bij Peace Home te komen. Daarom kunnen ze niet altijd komen. Daarnaast wil Peace Home ook jongeren met speciale behoeften uit andere (verder) gelegen dorpen de kans geven om te komen. De trotro zal 's ochtends langs een paar dorpen rijden en 's middags na sluitingstijd weer terug. Het gebruik van een bus zal de maandelijkse kosten verhogen. Daarom denken we na over manieren om het meer zelfvoorzienend te maken. Bijvoorbeeld door de ouders te vragen een (zeer) klein bedrag te betalen op de dagen dat de bus wordt gebruikt. In het weekend kunnen we de bus misschien verhuren of gebruiken als openbaar vervoersmiddel. De inkomsten hiervoor zouden gebruikt kunnen worden voor benzine en onderhoud.

 • Renovatie van het oude toilet/douche gebouw: In december hadden we het genoegen om een van onze grote donateurs op bezoek te ontvangen. Ze zijn erg positief over wat Peace Home heeft bereikt en willen graag weer steunen.Tijdens het bezoek besprak Vera met hen de wens voor een busje en wat we graag zouden willen verbeteren bij Peace Home. Ze waren het erover eens dat de oude sanitaire voorzieningen wel een opknapbeurt konden gebruiken. De composttoiletten zullen worden vervangen door doorspoeltoiletten, er wordt een oprit gemaakt zodat je er met een rolstoel makkelijk bij kunt en de douche krijgt een opknapbeurt.

 • Medische specialisten inschakelen: Peace Home ligt natuurlijk in een klein dorp aan de kust. Daarom is het heel moeilijk om specialisten/bepaalde disciplines naar de faciliteit te krijgen, plus we hebben niet de benodigde apparatuur. Er zijn veel jongeren die door bepaalde specialisten gezien moeten worden. Logopedisten (we hopen er een in dienst te nemen of ze te laten komen voor consulten), psychiaters, kinderartsen, KNO-artsen en zelfs chirurgen. Als we de bus hebben, zijn we van plan om uitstapjes te organiseren naar specialistische faciliteiten en klinieken. Elk lid van Peace Home krijgt een individueel ontwikkelingsplan (IDP) met specifieke doelen. Dit kan variëren van zelfstandig leren aankleden tot goed leren spreken of een operatie ondergaan om de lichamelijke gezondheid te verbeteren.

Natuurlijk worden er in de loop van het jaar meer plannen gemaakt. Er zijn voortdurend ontwikkelingen.


Gezien de maandelijkse kosten stijgen met de ontwikkelingen, hebben we meer donaties nodig om deze kosten te dekken. Als je nog geen regelmatige of eenmalige donateur bent, overweeg dan alsjeblieft om ons te steunen. Als je wilt doneren voor een specifiek doel of specifieke kosten, stuur ons dan een bericht hierover of vermeld het in de beschrijving van de donatie:


PS: Op 22 maart was Peace Home precies een jaar officieel open! Dit zal binnenkort ook groter gevierd worden.


204 views0 comments

Comments


bottom of page