top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

A catch up and introducing the team

After the big opening ceremony in March a team of 15 professionals have started working in the day centre. It has been running for six months now and the children are showing up every schoolday to spend the day at Peace Home. Before the opening, the majority of the children that are part of Peace Home were from Busua but now a lot of them also come from the next town, Dixcove. Some of them can walk and the ones that cannot take a taxi if they can or are brought by the manager, other children or family members. We are now looking for funds to be able to get a small van to pick up the children.


In the physiotherapy space treatment is taking place in many different forms. You can already see progression in reaching goals of the children with psychical challenges. Aside from that, the psychiatric nurses are working more on giving attention to the mental development of the children through communicative sessions. In the more educational space of Peace Home there's various teaching lessons happening on the daily. We believe that teaching takes on many forms and the balance between consistency variety are greatly important (depending on the child of course). Also, throughout the day attention is given to all aspects of personal hygiene. This is an important part of everyone's development.


A lot of new members of the team have not gotten a proper introduction yet, so it’s about time that the new employees get introduced officially. We chose a few members for the first run of introductions.


Hilda joined the team as our rehabilitation officer. Hilda had previously already worked with children with special needs in this function. With the experience Hilda has, she knows how to make and work with rehabilitation plans for children who are physically (and mentally) challenged. The children with, for instance, Cerebral Palsy or spasms follow motor skills training. Grabbing and trowing a bal, walking on the walking bridge with orthopaedic shoes or writing with a pen but also daily stretching are all things that Hilda includes in her rehabilitation program. Everyone has unique talents and challenges, so Hilda is taking that all into consideration when making an individual plan and giving therapy sessions. Her experience has proven to be very valuable at Peace Home.


Isaac is a graduated teacher who works fulltime at Peace Home. He previously gained two years of experience in working with children with special needs which is not easy to come by! His teachings are fun and energetic. He for teaches the children independently and and lets them practice together in class. Reading and writing is a part of the program, but everyone is learning in their own pace. It is important that everyone enjoys class to stay motivated to learn and express themselves.


As the last introduction we want to introduce Nelly from Takoradi, one of our psychiatric nurses. Nelly is an experienced nurse with passion for the cause of Peace Home. Nelly completed her social service after graduating, where she gained a lot of knowledge in working with people with psychiatric challenges. She and another psychiatric nurse are working together. Nelly started personal medical files for all the children to keep track of their physical and mental health and work on their goals. Nelly is interested in growing into the job within Peace Home as an NGO and to keep gaining knowledge on the subject of psychiatry.


In the next update we will introduce a few of the other amazing staff members!


Shalu is traveling to Ghana again in November. She will work together with the team to evaluate how the work has been going in the past six months and what things can be improved for the future of Peace Home. Improvements with material things and the functioning of the team. Maybe an additional team member is needed to optimise the work at Peace Home or a room should be changed. The care that is given to the children should be constantly evolving and it’s important to find different ways and strategies to improve the work so that the day centre will continue to develop.


Board-members of the Lisette Vroege Foundation are also visiting in December to see Peace Home and help in having an open perspective on the way of working with the children. The feedback could be very helpful in developing a professional and efficient team. One of the board-members is a physiotherapist, so she will be helping and sharing knowledge in the physiotherapy space with the team of Peace Home.


NL: Een update en teamleden introduceren


Na het grote openingsfeest in maart is het team van inmiddels ongeveer 15 professionals aan de slag gegaan in het dagcentrum. Het loopt nu ongeveer een half jaar en de kinderen komen dagelijks trouw naar het dagcentrum om daar hun dag door te brengen. De meeste kinderen kwamen steeds uit Busua, maar nu zijn dat er ook veel uit het buurdorp Dixcove. Sommigen komen lopend en anderen worden meegebracht door Vera, andere kinderen of hun familieleden. Momenteel zijn we op zoek naar fondsen om een klein busje te kunnen kopen die de kinderen kan ophalen en brengen. In de fysiotherapeutische ruimte wordt hard gewerkt met de kinderen met lichamelijke uitdagingen en er is al veel progressie gemaakt in het behalen van hun persoonlijke doelen. Ook wordt er op diverse manieren lesgegeven. Wij geloven in continuïteit maar ook diversiteit in het leren om optimaal te kunnen ontwikkelen, al verschilt de behoefte natuurlijk per kind. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan hygiëne en zelfverzorging.


Er zijn veel nieuwe werknemers aangenomen in de afgelopen periode en het is nu de hoogste tijd om een aantal professionals officieel aan jullie voor te stellen.


Hilda is aangenomen als rehabilitatie werker. Hilda heeft eerder ook in deze positie gewerkt op een andere plek en ze heeft daardoor veel ervaring in het fysiek werken met de kinderen die lichamelijk zijn uitgedaagd. De kinderen met bijvoorbeeld cerebrale parese en spasmes krijgen training voor hun grove en fijne motorische vaardigheden. Het vastpakken en gooien van een bal, lopen over de loopbrug met orthopedische schoenen of het vastpakken van een pen zijn voorbeelden van dingen die Hilda systematisch met de kinderen oefent. Iedereen heeft unieke uitdagingen en hier wordt nauwkeurig op ingespeeld. Ook weet Hilda uit eerdere ervaring al hoe ze een revalidatieplan moet opstellen voor een individu.


Isaac is een docent met al twee jaar ervaring in het werken met jongeren met speciale behoeften. Hij werkt full time bij Peace Home. Isaac geeft les op een vrolijke en energieke manier. Iedereen leert op zijn eigen tempo en krijgt dus de kans om individueel lessen te volgen maar ook in groepjes of klassikaal. Het moet vooral leuk blijven om in de les te zitten en het doel is om de kinderen bezig te houden maar niet te veel druk op te leggen. Zo wordt er een positief en optimaal leerklimaat gecreëerd.


Als laatste introduceren we graag een van de psychiatrische verpleegkundigen, namelijk Nelly uit Takoradi. Nelly is een ervaren verpleegkundige die met veel passie aan het werk is gegaan bij Peace Home. Nelly heeft haar social service net afgerond waar ze ervaring heeft opgedaan in het werken met volwassenen met psychiatrische problemen. Ze wisselt het werk bij Peace Home af met een andere baan in een kliniek en op de dagen dat ze niet aanwezig is, neemt een andere psychiatrische verpleegkundige haar stokje over. Nelly heeft persoonlijke medische dossiers opgesteld voor alle kinderen en noteert medische informatie en zorgdoelen in dit dossier. Nelly heeft interesse in doorgroeien in kennis en vaardigheden bij Peace Home.


Bij de volgende update zal er meer ruimte zijn voor introducties van de andere geweldige teamleden!


Shalu reist in november weer naar Ghana vanuit Nederland om samen met het team te evalueren hoe het de afgelopen tijd is gegaan en verbeterpunten op te stellen voor de toekomst van Peace Home. De zorg die geleverd wordt aan de kinderen zal constant in ontwikkeling zijn en het is goed om te kijken naar de mogelijke manieren van aanpak zodat Peace Home blijft verbeteren en groeien. Ook zal er gekeken worden naar hoe het team nu functioneert en of er nog nieuwe professionals aangenomen moeten worden. Ook zullen er een aantal bestuursleden van de Lisette Vroege Stichting in december een bezoek brengen aan Peace Home die met een open en kritische blik kunnen kijken naar de gang van zaken en feedback kunnen leveren waar nodig. Een van de bestuursleden is een ervaren fysiotherapeut die aan de slag zal gaan in de fysiotherapeutische ruimte met het team van Peace Home.


44 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page