top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

Recap first half of 2021 & Preparing for the next big step

EN:

Good to finally write another update on the progress of Peace Home. After finishing a lot of work in Busua and spending a total of six months in Ghana, Holly and Sarah returned to the Netherlands. Sarah and Holly’s change of location means that the Dutch members are all back in The Netherlands. Whilst the Dutch part of the team works on the project back in the Netherlands, the team in Ghana continues to work hard for Peace Home every day, in Busua. In the Netherlands, we are taking some time to catch up and discuss the way forward. Because of being reunited here, we can look back on our time spent in Ghana.

At the beginning of 2021 in January, we went to Ghana with the idea of making a start on building Peace Home's day-centre, as we wrote in previous posts. Sadly, but not completely unexpectedly (by now the unexpected is almost expected), there were some unforeseen circumstances that delayed the process. Certain matters had to be settled before we could make a start.

Nonetheless, we were able to get a lot of work done in the first months of 2021.


Here are some major improvements/progress thus far in 2021 at and for Peace Home:

- Firstly and most importantly, Peace Home was honoured to get to know an amazing young woman from a neighbouring town of Busua. Her name is Vera and she is now the assistant-manager at Peace Home! We will write more about Vera on the website under 'team' and you will most certainly hear more about her in our future posts on all platforms.

- Another great addition to the team is young Phyllis. She came up to team members asking if she could be part of Peace Home in any way and is now one of the food-sharers. Strong girl!

- The land is finally officially registered for Peace Home! What a relief. We haven't told too much about the process we've gone through with the land documents but believe us when we say it is not easy..

- The kitchen and storage were completely pimped (see pictures below)

- The vegetable garden was fenced and remodelled (no more goat and chicken destructing)

- We got a whole lot of tree/plant seedlings to grow some actually environmentally stimulating plantation instead of palm trees (FYI: they take all the nutrition and water from the earth with their shallow roots). Plus this means in the years to come, there will be fruit growing at Peace Home!

- We started making our own compost with our kitchen and garden waste and are therefore improving the quality of the soil. Hopefully this will start improving and increasing our harvest.

- We converted the quick-fix, short term solution lavatories into sustainable composting toilets.


Here a gallery fitting the list of improvements above. Enjoy!


Before & After outside washing area

Friend Noah making a table

Table being made & after children enjoying the table


The children enjoying the table


We are excited to announce Shalu's return to Ghana in August for the building process. All preparations for the actual 'go-ahead' have now been made which means we can actually start. Vera and Pages will be working on getting the land and community prepared before Shalu arrives.

Sarah and Holly will be working on more administrative tasks and fundraising in the Netherlands aside from assisting Shalu with all the decision-making from a distance.

The community, including chief and committee, have extensively been informed about the NGO, the current activities and future plans during many church presentations and committee meetings. Now it is time to let everyone know that we are about to start. We are still expecting communal labour and the Assembly Man holds himself responsible for making this happen. We are constantly working on increasing community involvement with the objective of enhancing the feeling of pride and sense of responsibility towards Peace Home as a community project.

During the raining season some parts of the work become more challenging, but they still manage to successfully bring the food where is needs to be and give the children attention. The rain is causing more growth of the plants and trees on the land. It is a good thing for all the farmers of Busua after a long period of drought. The rain will hopefully fall for some more weeks.


Terugblik eerste helft 2021 & Voorbereiden op de volgende grote stap


NL:

Goed om een nieuwe post te schrijven over de progressie van Peace Home. Na het afronden van het vele werk in Busua, zijn Sarah en Holly terug na een half jaar in Ghana te zijn geweest. Vanwege deze wisseling van locatie, zijn nu alle Nederlandse teamleden terug in Nederland. We hebben de tijd genomen om samen te komen en te bespreken wat de weg voorruit zal zijn. Ook hebben we de tijd genomen om terug te blikken op de afgelopen tijd in Ghana.

In januari 2021 gingen we naar Ghana met het idee om een start te maken aan het bouwen van het dagcentrum, zoals we eerder hebben beschreven in onze posts. Naderhand moesten er meer zaken geregeld worden voordat we konden starten. We hebben veel werk verricht om alles in orde te maken in de eerste maanden van 2021. Op dit moment hebben we wel alle documenten en zaken geregeld, zodat we nu verder kunnen plannen voor de rest van het jaar.


Onderstaand een aantal verbeteringen/vooruitgang in 2021 tot nu toe voor Peace Home:

- Eerst en meest belangrijk, Peace Home is vereerd om een jonge vrouw uit het buurdorp van Busua te leren kennen. Haar naam is Vera en ze mag zichzelf nu officieel de assistent manager van Peace Home noemen. We zullen in de toekomst meer over Vera schrijven op de website onder het kopje 'Team' en in de aankomende posts op alle platforms.

- Een andere grote aanwinst voor het team is Phyllis. Ze is zelfstandig naar Peace Home toegekomen om te vragen of ze een deel van Peace Home zou kunnen worden. Ze is nu een van de teamleden die het eten uitdeelt aan de kinderen.

- Het land is eindelijk officieel geregistreerd voor Peace Home. Daar hebben we lang op moeten wachten. We hebben niet veel uitgelegd over het proces van het krijgen van de landdocumenten, maar je kan van ons aannemen dat het niet makkelijk was.

- De keuken en opslag zijn compleet getransformeerd (zie onderstaande foto's)

- De moestuin is opnieuw omheind en heringericht, zodat de geiten en kippen niet meer binnentreden.

- Er zijn veel bomen en planten geplant om ervoor te zorgen dat de vegetatie ecologisch wordt gestimuleerd in plaats van de palmbomen. Deze palmbomen nemen alle voeding en water uit de grond met hun oppervlakkige wortels. Dit gaat er ook voor zorgen dat er fruit zal groeien bij Peace Home in de aankomende jaren.

- We zijn gestart met het maken van onze eigen compost met uitwerpselen van de keuken en de tuin. Hierdoor zal de kwaliteit van de bodem worden verbeterd en zullen de groentes in de moestuin beter groeien.

- De simpele toiletten zijn omgebouwd naar duurzame compost toiletten.


Hier een galerij bij de bovenstaande lijst van verbeteringen:


Voor & na van de buiten (af)was plek

Friend Noah making a table

Het maken van een tafel & de kinderen die van de tafel genieten


The children enjoying the table


Shalu heeft de mogelijkheid om in augustus terug te keren naar Ghana om het werk in Busua voort te zetten, terwijl Sarah en Holly vanuit Nederland werken. De verwachting is nu dat we in augustus kunnen beginnen met bouwen. Alle betrokkenen zijn zich aan het voorbereiden om van start te gaan. De gemeenschap wordt ook op de hoogte gesteld van wat ons nu te wachten staat de aankomende maanden.

We zijn de afgelopen maanden al gestart met het informeren van de gemeenschap over de NGO, de actuele activiteiten en de toekomstige plannen. Nu is de tijd aangebroken om iedereen te laten weten dat we gaan bouwen. We verwachten nog steeds dat de gemeenschap vrijwillig komt helpen bouwen onder de hoede van de Assembly Man van het dorp. Daardoor werken we toe naar een gemeenschappelijke betrokkenheid. De bouw van het dagcentrum is een perfecte mogelijkheid om de verantwoordelijkheidsgevoel te laten groeien. Als er moeite voor is gedaan, is er een grotere kans dat het beter wordt onderhouden door het dorp in het geheel.

Het huidige team in Ghana is actief en zijn nog steeds bezig met het verzorgen van de kinderen. Tijdens het regenseizoen worden sommige delen van het werk uitdagend, maar ze krijgen het nog steeds voor elkaar om de maaltijden naar de kinderen te krijgen en ze de nodige aandacht te geven. De regen zorgt ervoor dat de planten en bomen op het land meer groeien en dit kan zeker geen kwaad. Dit is belangrijk voor alle boeren uit Busua na een lange periode van droogte. De regen houdt dus hopelijk nog een aantal weken aan.

153 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page