top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

EN: 2021 wrapped! What a year!

2021 has come to an end which means we have reached the end of another great year for Peace Home. As time marches on, so does Peace Home!

It has been a beautiful year full of great lessons and achievements for the project.

We have divided this final post of the year into the different areas of achievement and include somme beautiful pictures and videos to support the text.


The day-centre has been built!

Probably figuratively and literally the biggest achievement of the year. After diligent planning and preparing the building process started at the beginning of September.

The architect drawings portrayed the vision for the day-centre of Peace Home very precisely so that by the time the contractor Delali and his team of seven masons arrived, it was clear for them how they should go about the work. Within a little more than three months the masons and carpenters were able to build the structure of the whole day-centre. The process went as planned with little delay and very few hiccoughs. In all honesty, in the end, the building moved quicker than we expected. Everyone that visited the building site during the process was impressed at the speed at which progress was being made.

During this time, the energy at Peace Home was full of enthusiasm and motivation particularly due to the progress that was being made every day. The community of Busua and the team is proud of the fact that this centre exists and it's focus on the vulnerable youth. The community showed their commitment to and had a positive sense of involvement in the project during the building process.

In 2022 we will continue to develop the exterior and interior of the day-centre.


The gallery below shows the building process from beginning to end:


Daily activities with the children:

Throughout 2021 the number of spontaneous visits by the children increased significantly. A lot was going on at the site and they were obviously intrigued. Aside from the usual cooking, fun activities and support with personal care, there was the huge building site. It caught the attention of even more of the members of Peace Home and resulted in many daily visits. They are clearly starting to feel completely at ease at Peace Home and fully realise that this is a place for them. Also when something unfortunate happens such an injury, they know to come to the site to find the necessary care.

Sometimes the children even wanted to help out with the building. Giving a helping hand here and there with small tasks clearly gave them a feeling of pride and achievement.


Health insurance for everyone

In one of our posts recently, we talked about getting all the members and the team of Peace Home health insurance. We had to take everyone to an office in a bigger town close to Busua. For some of the children this was a big challenge and adventure seeings as they rarely leave Busua. But we succeeded! This will benefit everyone greatly as it will cut health care costs and make it easier to receive the necessary health care care.


Christmas party

Another Christmas party was organised and held this year. Again, it was a great success. A colourful party with Christmas hats, fufu (a local cuisine), arts and crafts and games. Just as with the previous years, the children were excited to have another party celebrating Christmas and seeing the end of another successful year.


Improvements in and around the first building

Finally, the kitchen and the storage were completed this year. The kitchen has been fitted with cupboards and work tops, a fridge, freezer and plenty of shelves. The storage was also fitted with functional shelving. The outside of the building was painted and an outside washing area was built.

The first building's structure was completed a year ago. As you can see on pictures, the outside walls were built with raffia. This is a type of palm-leaf stem called raffia. The raffia was being treated with insecticide, but hadn't been varnished. The sandpapering was started early on in the year but proved to be a slow and labouring task. Shalu's father, Niels, came to Busua in August and he finished the job together with our carpenter and friend, Funny. The first building now looks beautiful and will compliment the day-centre as this will also get the same external varnished raffia on.

The result of the kitchen and storage:


New additions to the team

A couple of things changed within the team of Peace Home this year. At the beginning of the year, Vera, a warm-hearted and nurturing young woman with loads of patience but also a go-getter joined the project. Her capabilities caught our attention when she voluntarily came to help at Peace Home with the Christmas/New-Years party in 2020. She showed her skill in managing such the event with the team and big group of children.

A couple of months later she was offered the job of manager of Peace Home. She shows a great passion for helping these children and Peace Home to achieve it's goals. She's also has strong communication skills and a good connection with the families of the children. Vera is a great and positive addition to the team.

Phyllis also became part of the team this year started working together with Marcus on the sharing of the meals and doing activities with the children at Peace Home.

The team will continue to grow with such passionate people that are motivated to create a place for these disadvantaged children of the local and surrounding community.


Expanding the vegetable garden and making compost Everyone that has been following Peace Home will know Pages by now. Pages is the gardener, handyman and now also the watchman of the land. This year, he was able to expand the vegetable garden and improve the soil by using our own compost. We started composting with garden clippings and raw food residue from cooking and by converting our toilets into a compost variety.

Aside from expanding the vegetable garden, Pages also grew seedling fruit trees that are now transplanted on the land. We hope that these young trees will grow to become beautiful big trees bearing fruit for all.


On to 2022 - with big ambitions and much motivation to achieve further goals! We want to thank everyone who follows and supports the project. Every bit of support helps towards achieving great things for Peace Home and therefore the children.
NL: 2021 voorbij! Wat een jaar!


We zijn alweer aangekomen bij het einde van 2021.. Wat gaat de tijd toch snel, maar niet zonder veel vooruitgang bij Peace Home!

Het is een mooi jaar vol mooie lessen en ontwikkelingen geweest voor het project.

We hebben deze update opgedeeld in kopjes waaronder we de verschillende prachtige ontwikkelingen toelichten met foto's en filmpjes!


Het dagcentrum staat!

Letterlijk en figuurlijk de grootste ontwikkeling van het jaar. Na zorgvuldige voorbereidingen is de bouw van het dagcentrum afgelopen september begonnen. De bouwtekeningen verbeeldden exact de visie voor het dagcentrum van Peace Home. Tegen de tijd dat de aannemer Delali met zijn team van zeven metselaars aankwam, werd meteen duidelijk hoe we te werk moesten gaan. Binnen iets meer dan drie maanden tijd hebben de metselaars en timmermannen het voor elkaar gekregen om de basisstructuur van het gehele pand neer te zetten. Dit is volgens planning gelopen, met minimale uitloop. Eerlijk gezegd uiteindelijk sneller dan verwacht. Mensen die op bezoek kwamen tijdens de bouw waren telkens verbaasd over de snelle vooruitgang. Gedurende deze tijd, barstte de energie bij Peace Home van enthousiasme, motivatie en gezelligheid, omdat er elke dag vorderingen werden gemaakt. Iedereen uit het dorp en binnen het team is trots op het feit dat dit mooie centrum in Busua staat en de kwetsbare jeugd gaat ondersteunen. De gemeenschap heeft ook hun gevoel van betrokkenheid duidelijk laten zien tijdens de bouw.

In 2022 gaan we verder met het afmaken van het interieur en exterieur van het dagcentrum.


De galerij hieronder loopt van begin-eind van de bouw:


Dagelijkse activiteiten met de kinderen

Gedurende 2021 zijn de kinderen Peace Home steeds meer uit zichzelf gaan bezoeken. Er was veel aan de hand op het land, want los van het eten wat wordt gekookt, de spelletjes die worden gespeeld en de hulp met persoonlijke verzorging, was de bouw ook volop bezig. Dit trok de aandacht van de kinderen (leden), ook diegenen die voorheen niet uit zichzelf kwamen. Het is duidelijk dat ze zich thuis voelen en ook inzien dat Peace Home een plek speciaal voor hun is. Ook als er iets vervelends is gebeurd of als ze gewond zijn komen ze naar Peace Home om verzorgd en verpleegd te worden. Tijdens de bouw wilden de leden soms zelfs meehelpen. Helpen met wat graven of iets dragen geeft ze duidelijk een gevoel van trots. De leden van Peace Home komen zeker niet alleen op de vrijdagen meer, maar dagelijks.


Zorgverzekering voor iedereen

Kort geleden hebben we het in een post gehad over het regelen van nationale zorgverzekering voor alle leden én het team van Peace Home. Hiervoor moesten we met iedereen naar een kantoor in een groot dorp in de buurt van Busua. Dit was voor sommige kinderen een behoorlijke uitdaging of avontuur omdat ze niet veel of nooit buiten Busua komen. Maar het is gelukt! Dit zal het een stuk voordeliger en makkelijker maken voor alle leden en het team om zorg te ontvangen wanneer dat nodig is.

Kerstfeest

Ook is er dit jaar weer een kerstfeest georganiseerd. Het was weer een groot succes. Een kleurrijk feest met hoedjes, fufu (lokale maaltijd) en allerlei activiteiten. De kinderen waren, net als elk jaar, blij dat ze een leuk evenement mochten bijwonen.


Verbeteringen rondom het eerste gebouw

Ten eerste zijn de keuken en de opslagruimte helemaal afgemaakt met aanrecht/kasten, koelkast, vriezer, planken en meer. De buitenkant van het gebouw is beschilderd en er is een plek gemaakt om buiten goed te kunnen afwassen. Het eerste gebouw is inmiddels al een jaar geleden afgetimmerd met raffia. Dit zijn ronde balkjes die een mooi effect geven en als muren dienen. Deze raffia werd al bespoten met insectenspray, maar was nog niet geschuurd en gelakt. Er was al een vrij lange periode geschuurd, maar aangezien het een hele grote klus is heeft dit lang geduurd. Shalu nam in augustus haar vader mee naar Busua. Hij heeft uiteindelijk alles samen met timmerman Funny gelakt en afgewerkt. Het gebouw ziet er prachtig uit en zal beter passen bij het dagcentrum wat dezelfde gelakte raffia gaat krijgen aan de buitenkant.

Het resultaat van de keuken en opslag:


Nieuwe aanwinsten voor het team

Er hebben dit jaar een paar veranderingen plaatsgevonden binnen het team. In het begin van het jaar hebben we Vera beter leren kennen. Ze is een openhartig en van nature geduldig persoon als het aankomt op het werken met de kinderen. Dit viel erg op tijdens het kerstfeest van 2020 wat we hebben gevierd met de kinderen uit Busua en Dixcove. Ze liet hier haar vaardigheden zien in het managen van een evenement met volle energie. Een aantal maanden heeft ze een baan aangeboden gekregen om als manager van Peace Home aan de slag te gaan. Ze laat zien dat ze intrinsiek gemotiveerd is om Peace Home te laten groeien en ze gaat er volledig voor. Ook in de uitreiking naar de ouders van de leden is Vera erg actief en doelgericht. Ze wordt gezien als een zeer waardevolle aanwinst voor het team.

Ook Phyllis is erbij gekomen dit jaar. Phyllis werkt nu samen met Marcus, die al vanaf het begin deel uitmaakt van het team, om het eten rond te delen in het dorp en activiteiten te doen met de kinderen op het land.

Zo groeit het team uit tot een gepassioneerde groep van mensen die zich oprecht wil inzetten voor de kansarme kinderen uit de gemeenschap.


Uitbreiding van de moestuin en eigen compost Iedereen die Peace Home enigszins volgt, kent Pages inmiddels wel. Pages is de tuinier, klusjesman en nu ook bewaker van het terrein. Hij heeft dit jaar de moestuin verder kunnen uitbreiden en verbeteren. Ook zijn we begonnen met composteren door het gebruik van overgebleven rauwe etensresten en snoei uit de tuin. Hierdoor verbeterd de kwaliteit van de aarde op het land. We hebben de toiletten overigens ook omgebouwd tot composttoiletten.

Naast het uitbreiden van de moestuin, hebben we een hele hoop fruitboom-enten geplant op het land. Deze zullen uitgroeien tot prachtige grote bomen.


Op naar 2022 met grote ambities en veel motivatie! We willen iedereen die dit project steunt en meehelpt aan het waarmaken van de visie en missie van Peace Home extra bedanken. Alle beetjes helpen met het creëeren van deze plek voor jongeren met een beperking.


61 views0 comments

Comments


bottom of page