top of page
Search
 • Writer's pictureAsomdwee Fie

Building the day-centre: A long overdue update

Currently

It has been way too long and too much has been happening at Peace Home for this update to arrive so late after the previous one. It has been a busy time.

Hopefully most people also follow us on Facebook and/or Instagram and therefore have seen a lot of the developments at Peace Home.

In our previous post we had just started resuming the work on the day-centre. Now, six weeks later, most of the work on the day-centre that had started then, is being completed.


Firstly, the Polytank structure was completed and the Polytank raised onto the structure for the plumber to be able to start putting all the pipes and other plumbing materials in place to get running water at Peace Home.

The small structure was built in such a way that we now have another great space for storage under the Polytank.

The plumber is still working on completing the toilet and bathroom and placing other taps and sinks around the land. The thought of soon having running water is very exciting!Secondly, the raffia is now covering all the outer walls of the building and it looks beautiful, as the pictures will tell. As we talked about in the previous post, all the raffia were scraped by hand one by one before the carpenters could start using them. Next, the specialized carpenters had to attach a frame on the brick walls to be able to place the raffia. The work is now left with varnishing the raffia sticks, which will happen this week.Whilst this carpentry job was happening, another carpenter worked on the doors of the day-centre. We had to think well about what type of doors would be best for the day-centre. Something strong and beautiful but not too heavy for the frames or children. The end result is even better than we hoped for. This job will also be completed after the varnishing of the doors and putting the locks in place.Aside from all the work going on around the day-centre, a mason started making the fence around the land. Finally properly securing the land. This job has also moved along quickly. All the bricks have been laid. Next, the blocks have to be plastered. After that we will attach a strong rope-type net between the pillars for vines to grow up and create a beautiful green and lush fence.Soon to come
 • Shutters for the windows: A third carpenter is busy with making foldable wooden shutters for the windows. As soon as they are ready to be put in place, we will be able to lock the day-centre and start filling the rooms.

 • A gutter alongside the fence for water drainage: As Peace Home is located on a hill, the rains cause erosion of the land and water logging at the lower end of the land. The gutter will direct it to the lagoon.

 • A roof gutter: The Peace Home day-centre has a huge roof. Therefore a lot of water runs off it. This contributes to the land erosion. With a roof gutter we will collect the clean rain water with pipes directing it to a small water tank.

 • Landscaping: Peace Home is continuously working on the landscaping, but there is still a lot to be done such as laying more grass and creating paths. Proper landscaping is also important to reduce erosion and water flooding of the land.

 • Summer hut: This should become our final building structure on the land. A place for everyone to be able to eat together and do activities outside but covered.


Peace Home relies on donations to be able to continue the development of the project. Aside from that the work depends on the availability of the artisans that Peace Home works with. Now that Peace Home has found some artisans from the community who are great to work with and give good results, we have to be patient for them to finish one job before they can start the next. Only when the funds and availability of the workers allow it, the development of the project can continue.

If you don't support Peace Home yet and you would like to (in any small or big, regular or one-time way) with it's further developments and daily activities, please click the donation-button in the upper-right corner on this page. Every bit helps! And of course every euro/cedi goes directly to the development of Peace Home.De bouw van het dagcentrum: Een zeer vertraagde update


Recent

Het is eigenlijk veel te lang geleden en er is te veel gebeurd bij Peace Home om nu pas weer een update te schrijven. Het is een drukke tijd geweest.

Hopelijk volgen veel van jullie Peace Home op Facebook en/of Instagram om de ontwikkelingen toch dagelijks te kunnen blijven volgen.

In onze vorige update hadden we het nog over het hervatten van de bouw van het dagcentrum. Nu, zes weken later, zijn veel van die werkzaamheden succesvol afgerond.


Ten eerste is de constructie voor de Polytank afgewerkt en is de Polytank erop gehesen zodat de loodgieter aan de slag kon gaan met het aanleggen van de pijpen en andere sanitaire voorzieningen.

Onder de Polytank constructie is een handige ruimte gecreëerd die als opslag kan worden gebruikt. De loodgieter is nog bezig met het aanleggen van de badkamer, het toilet, de wastafels en kranen, ook in de keuken in het eerste gebouw.

We kijken ernaar uit dat er binnenkort eindelijk stromend water zal zijn bij Peace Home.Vervolgens is de raffia rond het gehele gebouw afgemaakt. Alle bakstenen muren zijn nu dus mooi bedekt. Nadat iedere individuele raffia met de hand was geschraapt, konden de gespecialiseerde timmermannen beginnen met hun werk. Eerst moesten ze een frame om de muren vastmaken om zo de raffia daarop te kunnen vast timmeren.

Nu moet de raffia alleen nog gelakt worden en dat gaat deze week gebeuren.Terwijl dit werk aan de gang was, is er een andere timmerman gekomen om de deuren van het dagcentrum te gaan maken. We hebben eerst goed nagedacht over wat voor deuren het beste zouden zijn. Er zijn mooie, simpele, sterke deuren gemaakt die niet te zwaar zijn voor de kinderen. Het eindresultaat is nog mooier dan we hadden verwacht. De deuren moeten alleen nog worden voorzien van sloten en daarna zullen ze gelakt worden.Naast het werk aan het dagcentrum, zijn er ook andere ontwikkelingen. De metselaar is bezig met de omheining van het land. Eindelijk wordt het land dan goed beschermd. Tot nu toe verloopt het werk vlot. Het bakstenen deel van de omheining met de pilaren is nu af. Er moet alleen nog geplamuurd worden en dan wordt tussen de pilaren een stevig net gespannen. Vervolgens zullen er klimplanten rond de omheining worden geplant met als eindresultaat een sterk maar groen begroeid hek.Volgende stappen
 • Luiken voor de ramen: Een derde timmerman is bezig met het maken van opvouwbare houten luiken voor de ramen. Zodra ze klaar zijn om geplaatst te worden, kunnen we het dagcentrum op slot doen en de ruimtes beginnen te vullen.

 • Een waterafvoersysteem langs de omheining: Gezien Peace Home op een heuvel gelegen is, veroorzaakt zware regenval problemen met erosie van de grond en overstromingen onder aan het land. Er zal langs het hek, om het dagcentrum een goot komen die het water naar beneden afvoert de lagune in.

 • Een dakgoot: Het dagcentrum van Peace Home heeft een enorm dak. Hierdoor loopt er veel water van af wat bijdraagt aan het erosie probleem. Daarnaast kunnen we met een dakgoot regenwater opvangen en hergebruiken! Het wordt dan vanuit de dakgoot naar een kleine watertank geleid.

 • Inrichting van het land: Er wordt altijd gewerkt aan het landschap van Peace Home, zeker de afgelopen paar maanden. Hier moet echter ook nog veel aan worden gedaan zoals het aanleggen van paden, gras en meer planten en bloemen. Landschapsverbetering zal ook gaan bijdragen aan het tegengaan van erosie.

 • Summer hut: Dit is een soort overdekte buitenplaats waar iedereen samen zal kunnen eten en activiteiten kan doen. Het zal waarschijnlijk de laatste constructie zijn op het land van Peace Home.

Peace Home blijft afhankelijk van donaties om de nodige ontwikkelingen te kunnen financieren voor het project. Ook is er een beperkt aantal vakmannen die kunnen werken aan en rondom het dagcentrum. Er zijn nu een aantal vakmannen in het dorp die mooie resultaten leveren en met wie er graag wordt samengewerkt. Zij moeten natuurlijk eerst het ene werk afmaken voordat ze aan het volgende kunnen beginnen. Pas als de financiën en beschikbaarheid van de werkers het toelaten, kunnen de volgende stappen in de ontwikkeling van het Peace Home worden gemaakt.

Als je Peace Home nog niet steunt en dit graag zou willen, klik dan op de doneerknop in de hoek rechtsboven op deze pagina. Het kan een kleine, grote, eenmalige of maandelijkse donatie zijn. Alle kleine beetjes helpen! En uiteraard gaat elke euro/cedi direct naar de ontwikkeling Peace Home.


77 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page