top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

The official opening ceremony

On March 22nd of this year, Peace Home held the official opening ceremony. After three years of hard work we were proud to finally open the day-centre of Peace Home. In this post we will tell you about this special day and the days around it.


To start off, let's talk a little bit about the preparations. In our previous post, we elaborated on the last work that was done on the exterior and interior of the day-centre, completing the the building and it's surroundings. After this, the day-centre was ready to be put to full use.

We felt it was important for everyone involved with Peace Home to celebrate this milestone and emphasise the start of the work in the day-centre.

First, the date was decided. Next, the assembly man and his committee were informed about the date and included in the organisation. They took responsibility for inviting 'the officials'.

The team then started focussing on the activities and other plans for the event, such as performances and speeches. We also got some help designing the poster and invitation for the event. As soon as these were done, we started hanging them up and handing them around Busua and Dixcove (villages). Aside from that, the team verbally invited a lot of people and sent out digital invitations to everyone who we felt should attend the opening ceremony.

The week of the opening ceremony was full of more physical preparations, such as decorating and finishing touches on the interior, renting chairs and canopies and shopping for the food.

The opening ceremony was a great success. The event started in the morning with people slowly coming in and getting seated. Drinks and snacks were shared around and music was playing through the sounds system a friend lent us. Another good friend, DJ Funny, came to DJ and MC for the event.

Whilst everyone was getting comfortable, a brass band from Dixcove started playing and walking through the village as is the tradition.

There was a great turnout. The 'officials', such as the Queen Mother, pastor, NHIS minister and representative of the Health Care minister came to support.

The pastor opened the ceremony with a small speech and was followed by a local choir that sang beautifully. Vera and the Assembly Man announced speeches and activities throughout the event and also gave their own speeches. A big donor from last year also came to speak and give a great donation to Peace Home.

The program also involved fun activities, such as traditional bamboo climbing, drumming and dancing. We also served Kelewele, rice and fish.

Of course we couldn't leave out a moment where a ribbon was cut, officially opening the day-centre of Peace Home as the first place in the Western Region for people with special needs!

The whole team of Peace Home felt so happy and fulfilled at the end of the day.

The first Monday after the opening ceremony the work in the day-centre started. More people have been employed and more clients have registered with Peace Home. We will tell you more about this in the next post!De officiële openingsceremonie

Op 22 maart van dit jaar had Peace Home de officiële openingsceremonie. Na drie jaar hard werken konden we met trots het dagcentrum van Peace Home officieel openen. In dit bericht vertellen we je over deze bijzondere dag en de dagen er omheen.


Al eerste: de voorbereidingen. In ons vorige bericht zijn we uitgebreid ingegaan op de laatste werkzaamheden aan het in- en exterieur van het dagcentrum, waardoor het gebouw en zijn omgeving zijn voltooid. Hierna was het dagcentrum klaar om officieel, volledig operationeel te zijn.

We vonden het belangrijk voor de gemeenschap en Peace Home om deze mijlpaal te vieren en de start van het officieel werken in het dagcentrum te benadrukken met alle betrokkenen.

Toen de datum was bepaald, werd het dorpshoofd en zijn commissie geïnformeerd en meegenomen in de voorbereidingen. Zij namen de verantwoordelijkheid voor het uitnodigen van de ambtenaren.

Het team begon zich vervolgens te concentreren op het programma en de activiteiten voor het evenement. We kregen ook hulp bij het ontwerpen van de posters van de uitnodiging voor de opening. Toen deze klaar waren, hingen we ze rond in Busua en Dixcove. Daarnaast nodigde het team veel mensen mondeling uit en stuurden we digitale uitnodigingen naar iedereen die volgens ons bij de openingsceremonie aanwezig moest zijn.

De week van de openingsceremonie stond in het teken van meer fysieke voorbereidingen, zoals het afwerken van het interieur, het huren van stoelen en luifels en het inkopen van eten en drinken.


De openingsceremonie was een super groot succes. Het evenement begon 's ochtends met mensen die langzaam binnenkwamen en gingen zitten. We serveerden drankjes en snacks terwijl muziek speelde via het geluidssysteem dat een vriend ons aan ons uitleende. Een andere goede vriend: DJ Funny draaide muziek en was de MC tijdens het evenement.

Toen de meeste mensen waren gearriveerd, begon er een Fanfare band uit Dixcove te spelen en liep volgens traditie door het dorp. Op die manier vormde er zich een rij mensen achter hen en liepen ze samen terug naar Peace Home.

Wat was er een grote opkomst! Officiële gasten zoals de vrouw van de chief, de dominee, de minister van de Nationale Zorgverzekering en vertegenwoordiger van de minister van Volksgezondheid kwamen hun steun betuigen.

De ceremonie startte met een kleine toespraak door de pastoor, gevolgd door kerkkoor dat prachtig zong. Vera en het dorpshoofd kondigden tijdens het evenement toespraken en activiteiten aan en hielden ook hun eigen toespraak. Een donateur van vorig jaar had ook een toespraak en gaf een mooie donatie aan Peace Home.

Op het programma stonden ook leuke activiteiten, zoals traditioneel bamboe klimmen, trommelen en dansen. Verder werd er Kelewele en rijst met vis uitgedeeld.

Natuurlijk konden het moment dat het lint werd doorgeknipt niet voorbij laten gaan, waarmee het dagcentrum van Peace Home officieel werd geopend als de eerste plek in de westelijke regio voor mensen met speciale behoeften!

Het hele team van Peace Home voelde zich heel blij en voldaan aan het eind van de dag.


De eerste maandag na de openingsceremonie begon al het werk meteen in het dagcentrum. Er zijn in de eerste weken meerdere mensen aangenomen en meer kinderen hebben zich aangemeld bij Peace Home. In het volgende bericht vertellen we je hier meer over!57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page