top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

EN: Update & Pages and the vegetable garden

Before we (mostly Pages) tell you about our vegetable garden, a quick update on the building process of the day-centre: Ghana time, Ghana time, Ghana time. This means patience. But, this coming week we are meeting up with the contractor to get the process started!

The organization that is helping us build the day-centre will bring a very capable contractor and his builders from Accra to do the job. They have a lot of experience with similar projects so we are assured of good results. They are wrapping up another project as we speak so they can start on the Peace Home day-centre.


If you have forgotten what the day-centre will look like or haven't seen it/read about it yet, you can get an idea by reading this previous post:

We are also working on a new page for the website that explains more about the day-centre and the rest of the project's site.


The vegetable garden


One of the goals for Peace Home is to become a more self-sufficient project. We are constantly thinking of and working on ways to meet this objective.

Seeings as now one of the main activities is providing the meals for the members, we have already focused on making this area of the project more self-sufficient by starting our own vegetable garden in 2020.

Pages (Peace Home's gardener) has grown and planted: cucumber, plantain, many different types of eggplant, tomatoes, ginger, lemongrass, pepper, pumpkin, kontomire/coco yam, pineapple, banana, sugarcane, maize, capsicum, basil and more herbs.

You can see some of the harvest in the pictures above.

He is also nursing some baby trees such as: sugar-apple, coconut, passion fruit vine, avocado and mango.


In the video below Pages will tell you about the vegetable garden.

Behold that this is the vegetable garden towards the end of the (very) dry season. You will see how different it looks during the rainy season.


Peace Home is located next to a lagoon and very close to the beach. This means the soil is not perfect for farming. To improve the quality of the soil we have started making our own compost, using the organic kitchen waste and garden clippings. In time, this should improve and increase the harvest Peace Home gets from the garden and make it more self-sufficient.

The local goats and chickens loved to come and eat Pages' crops and seeds so he has now re-fenced the garden to keep them out. The passionfruit vine has been planted alongside the fence to give it a natural look and to use all space efficiently.

To keep out insects a variety of herbs has been planted around the edges and between the crops. We are always trying to find natural ways to farm and handle the environment.


If anyone has any suggestions for organic farming, please let us know!NL: Update & Pages en de moestuin


Voordat we (voornamelijk Pages) jullie vertellen over onze moestuin, een korte update over het bouwproces van het dagcentrum:

Ghana time, Ghana time, Ghana time. Dit betekent: geduld. Maar deze week spreken we af met de aannemer om het proces op gang te brengen!

De organisatie die ons helpt met het bouwen van het dagcentrum, zal een zeer bekwame aannemer en zijn bouwers uit Accra meenemen om de klus te klaren. Zij hebben veel ervaring met soortgelijke projecten waardoor wij vertrouwen op mooie resultaten. Ze zijn momenteel bezig met het afronden van een ander project, zodat ze aan het Peace Home dagcentrum kunnen beginnen.


Om terug te halen hoe het dagcentrum eruit zal zien of als je het nog niet eerder hebt gezien, kun je deze vorige update nog eens lezen:

We werken ook aan een nieuwe pagina voor de website die meer uitleg geeft over het dagcentrum en de rest van het projectland.


De moestuin


Een van de doelen van Peace Home is om een meer zelfvoorzienend project te worden. We denken en werken constant aan manieren om dit doel te bereiken.

Aangezien een van de belangrijkste activiteiten nu het verzorgen van de maaltijden voor de leden is, zijn we in 2020 al begonnen met een moestuin om op dit gebied zelfvoorzienend te worden.


Pages (de tuinman van Peace Home) heeft al verschillende groenten en fruit gekweekt en geplant: komkommer, bakbanaan, veel verschillende soorten aubergines, tomaten, gember, citroengras, peper, pompoen, kontomire / coco yam, ananas, banaan, suikerriet, maïs, paprika, basilicum en andere kruiden.

Je kunt een deel van de oogst zien op de bovenstaande foto's.

Hij verzorgt ook enkele babyboompjes zoals: suikerappel, kokosnoot, passievrucht, avocado en mango.


In onderstaande video vertelt Pages over de moestuin.

Let op: dit is de groentetuin tegen het einde van het (zeer) droge seizoen. Jullie zullen zien hoe anders het eruit ziet tijdens het regenseizoen.


Peace Home ligt naast een lagune zeer dicht bij het strand. Dit betekent dat de grond niet altijd perfect is voor landbouw. Om de kwaliteit van de bodem te verbeteren zijn we begonnen met het maken van onze eigen compost, gebruikmakend van het organisch keukenafval en onkruid. Dit zou na verloop van tijd de oogst die Peace Home uit de tuin haalt moeten verbeteren en uitbreiden. Ook draagt het bij aan de zelfvoorzienendheid.

De lokale geiten en kippen kwamen graag de gewassen en zaden van Pages eten, dus heeft hij de tuin nu opnieuw omheind om ze buiten te houden. De passievruchtplant is langs het hek geplant om het een natuurlijke uitstraling te geven en alle ruimte efficiënt te gebruiken.

Om insecten buiten te houden is er langs de randen en tussen de gewassen diverse kruiden geplant. We proberen altijd natuurlijke manieren te vinden om te tuinieren en duurzaam met het milieu om te gaan.


Als iemand nog tips heeft voor biologische landbouw, horen we het graag!


169 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page