top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

EN: The Summer Hut & Balustrade

Firstly, we want to again thank all the monthly and one time donators and supporters of Peace Home. We are thankful to everyone who believes in the vision and mission of the project and is as excited to see it develop as we are.

Since getting through the big and expensive challenge of clearing the container, Peace Home has been financially challenged.

But there is always light at the end of the tunnel. We realised this again when we were able to start with the balustrade of the day-center and the summer hut.

It would not be possible without you, especially in these trying times.


Let's start with the balustrade. Seeings as Peace Home is built on a hill, the front of the building is quite high from the ground. The day-center is a place for youth with disabilities so with their safety in mind it was important that a balustrade was built around the front of the building. Aside from that the huge stairs ascending to the day-center also needed a railing. As we have emphasised before, Peace Home loves working with natural materials. Therefore we chose to use wood for the balustrade.

For this job we asked a carpenter from Dixcove (the neighbouring town and also Vera's hometown) to come in. As you may know, we like to give different artisans the opportunity to be part of the development of Peace Home. This is how Peace Home creates job opportunities for people but it's also a way of spreading awareness about the work Peace Home does and spreading a sense of involvement in the communities.

The work was done beautifully as seen on the pictures.At the same time, the Summer Hut was being built.

We decided to build this for everyone to be able to sit and eat or do activities together, outside but covered.

The people that worked on the Summer Hut, used some Calabashes (a bowl shaped shell of a fruit would be the best description) in the structure of the Summer Hut. This stems from Ewe culture in the Volta Region of Ghana.

We decided to go with a thatched roof. Another natural material, one we had not used before. This specific grass is cut in a close-by town called Axim. We are very happy with the results so far.In the meantime Vera and Shalu have been working on some more practical things such as updating our NGO registration, getting our Social Welfare certificate and opening a Ghanaian bank account.

In our next update we will talk more about working on the floor of the day-center and finally getting out solar panels for more consistent and sustainable energy. We are very excited for this.


There are many more things Peace Home needs and wants to work on in the coming months. Peace Home needs all the support it can get to continue to develop and work towards completing the day-center as soon as possible.

To find out what different matters Peace Home needs financial support for and the banking/PayPal details, visit: https://www.peacehomebusua.com/get-involved


And of course always feel free to reach out to us on any social media platform, email or Whatsapp.


NL: De Summer Hut & Balustrade


In eerste instantie willen we nogmaals iedereen bedanken voor eenmalig of maandelijks donaties aan Peace Home. We waarderen alle steun voor en vertrouwen in de visie en missie van Peace Home enorm en hopen dat jullie de motivatie delen om het project verder te zien ontwikkelen.

Het zou allemaal niet mogelijk zijn zonder jullie steun, zeker niet in deze uitdagende tijden. Het obstakel van de container laten vrijgeven door de douane in Tema heeft Peace Home financieel flink uitgedaagd.

Maar er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Dit realiseerde we ons opnieuw toen we na deze tegenslag toch konden beginnen aan de balustrade van het dagcentrum en de summer hut.

Zonder jullie hulp was dit niet mogelijk geweest, zeker niet in deze tijden.


Laten we beginnen met vertellen over de balustrade. Gezien Peace Home op een heuvel is gebouwd, is de voorkant van het gebouw best een stukje verhoogd van de grond. Het dagcentrum is een plek voor jongeren met beperkingen, dus denkend aan hun veiligheid, hebben we besloten een balustrade rond de voorkant van het gebouw te laten maken. Daarnaast hebben we natuurlijk een prachtige, grote trap omhoog naar het dagcentrum die een trapleuning moest krijgen. Zoals we vaker benadrukken, werkt Peace Home graag met natuurlijke materialen. Daarom is er besloten ook voor de balustrade hout te gebruiken.

We hebben voor het werk een timmerman van Dixcove (het buurdorp en ook Vera's thuis) gevraagd. We werken graag met verschillende vakmannen om zo veel mensen de kans te geven om deel te zijn van het ontwikkelen van Peace Home. Op deze wijze creëert Peace Home werk voor mensen maar verspreid ook de missie en visie van het project en vergroot de betrokkenheid van de gemeenschap.

Het werk is prachtig gedaan zoals op de foto's te zien is.Tegelijkertijd werd er aan de Summer Hut gewerkt.

We besloten deze te bouwen zodat iedereen buiten maar overdekt samen kan eten en activiteiten kan doen.

De mensen die hebben gewerkt aan de Summer Hut, gebruikten een aantal Calabashes (een komvormige deel van een soort vrucht) in het gebouw. Dit komt uit de cultuur van het Ewe volk in de Volta Region van Ghana.

Ook besloten we een soort stro dak te laten maken. Nog een natuurlijk materiaal die we nog niet eerder hebben gebruikt. Het gras dat hiervoor is gebruikt, komt uit een nabij stadje, genaamd Axim.

We zijn zeer tevreden met de resultaten tot nu toe.In de tussentijd hebben Vera en Shalu ook gewerkt aan een aantal praktische zaken zoals het bijwerken van onze NGO registratie, het verkrijgen van het Social Welfare certificaat en een Ghanese bankrekening openen.

In onze volgende update zullen we het hebben over de afwerking van de vloer van het dagcentrum en de aankomst van de zonnepanelen. Dit betekent een betrouwbare en duurzame energiebron. We kijken uit naar deze volgende spannende ontwikkeling!


Er zijn uiteraard meer dingen waar Peace Home aan moet en wilt werken de komende maanden. Hiervoor heeft het project steun alle mogelijk steun nodig. Zo kan het dagcentrum zo snel mogelijk officieel worden geopend.

Om te weten waar financiële steun voor nodig is en de bankrekening- & PayPal-gegevens te vinden, kijk dan naar: https://www.peacehomebusua.com/get-involved


We kunnen natuurlijk ook altijd benaderd worden op een van onze sociale media's, email en Whatsapp.

54 views0 comments

コメント


bottom of page