top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

EN: The Food Sharing route

In today's post, we would like to take you along with Asomdwee Fie - Peace Home's food sharing route through Busua. Telling you a little more about how and why we have been doing this for the past nine months and will keep doing this until the day centre has been completed. As most of the people reading this may know by now, every day, a fresh meal is given to every youth with a disability who is a member of the project. Marcus & Abanga (two of the amazing team members: https://www.peacehomebusua.com/the-team) walk through Busua, passing the youth's houses to hand them their meals.

Given that the centre has not been completed and therefore is not fully functional yet, we find it important that the youth and their family members do feel involvement through other ways. Building trust and understanding with them is a constant .... that will contribute towards the development process of the youth with disabilities. By visiting them at home daily, we keep updated on the conditions of home and health and

when the time comes to start working at the centre, there's a foundation of trust and friendship to support their developing proces.


Obtaining the fresh ingredients for the daily cooked meals

To be able to cook fresh meals every day for the now 18 members of Asomdwee Fie - Peace Home, we need to obtain plenty of ingredients regularly.

Once a month, Auntie Dora goes to the market in Busua's neighbouring town, called Agona. Agona has a huge daily market with everything a kitchen in Ghana could need. Auntie Dora has been coming to this market for many many years, which means she knows exactly where to get the best products for the best price. Someone (like one of the strong, young team members) always comes along with Auntie Dora, seeings as it's big and heavy shopping and Auntie Dora isn't that young any more.

Some ingredients need to be obtained more than once a month because they won't stay fresh for that long. This is one of the reasons why the vegetable and fruit garden was started. You can't your food any fresher, it's organically grown and right outside the kitchen's doorstep. What more do you want??

In the morning, the Cooking Aunties come to the site, open up the kitchen and slowly start preparing the food. The food is usually ready around 12pm and is then put in to 18 Tupperware containers.


The sharing of the meals

Around 12pm some of the members might come to eat on-site or collect their meals. Marcus & Abanga take the rest of the containers with the fresh food and share it to the Asomdwee Fie - Peace Home member's at home.

Everyone on the team always enjoys walking the food sharing route, asking how everyone is and seeing what they are up to. Sometimes, we bring along new clothes, give haircuts and medicine or bring some of the members along to the beach or the project site on the way back from the food sharing route. Marcus & Abanga are great at communicating with the members and their family to see if they need anything or to just have a nice chat.

The route reaches from the one end of the village right to the other. It takes about one hour depending on how much of a conversation is had with the members and their family or if anything other than sharing the food has to be done.


If you would like to help us with our monthly budget on food, please feel free to donate!


Look at all the wonderful pictures of sharing the food in te gallery slide below :)

(click on the arrow in the pictures)


 

NL: De Maaltijden Route


In de post van vandaag nemen we jullie graag mee met de Asomdwee Fie - Peace Home maaltijden route. Verder ingaand op hoe en waarom we dit al negen maanden doen en zullen blijven doen tot dat het dagcentrum af is.

Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk inmiddels wel weten, wordt er iedere dag een verse maaltijd klaargemaakt en gegeven aan elke jeugdige met een beperking die lid is van het project. Marcus & Abanga (twee van de geweldige teamleden: https://www.peacehomebusua.com/the-team) lopen door Busua om de maaltijden aan de leden thuis uit te delen.

Aangezien het dagcentrum nog niet af is en dus nog niet volledig functioneert, vinden wij het belangrijk dat de jeugdigen en hun familieleden zich betrokken voelen bij het project op andere manieren. Het opbouwen van vertrouwen en begrip met hun, is een constant .... dat zal bijdragen aan het ontwikkelingsproces van de jeugdigen met beperkingen.

Door ieder dagelijks thuis te bezoeken, blijven we op de hoogte van de thuissituatie en hun gezondheid en als de tijd komt om aan de slag te gaan bij het centrum, is er een basis van vertrouwen en vriendschap om hun ontwikkelingsproces te ondersteunen.


Het verkrijgen van de verse ingrediënten voor het dagelijks koken

Om iedere dag verse maaltijden te kunnen koken voor de 18 leden van Asomdwee Fie - Peace Home, moeten er regelmatig allerlei ingrediënten worden verkregen.

Eén keer per maand gaat Auntie Dora naar de markt in het buurdorp van Busua, genaamd Agona. Agona heeft een grote dagelijkse markt met alles wat een Ghanese keuken nodig zou kunnen hebben.

Auntie Dora komt al jaren op deze markt, en weet dus precies waar de besten producten voor de beste prijs te vinden zijn. Er komt altijd iemand mee met Auntie Dora, gezien het grote en zware boodschappen zijn en Auntie Dora de jongste niet meer is.

Sommige ingrediënten moeten meer dan eens per maand verkregen worden, omdat deze niet zo lang goed blijven. Dit is een van de redenen dat er een moestuin is opgezet.

Het voedingsproducten zouden niet verser kunnen worden verkregen, alles wordt biologisch gegroeid en de moestuin bevindt zich praktisch voor de deur van de keuken. Wat wil je nog meer??

In de ochtend komen de Cooking Aunties naar het land, openen de keuken en beginnen rustig met het voorbereiden van het eten. Meestal zijn ze rond 12uur klaar met koken waarna het eten in de 18 vershoudbakjes wordt verdeeld.


Het uitdelen van de maaltijden

Rond 12uur komen sommige leden op het land eten of hun eten ophalen. Marcus & Abanga nemen de rest van de ingepakte maaltijden mee en delen dit uit bij de Asomdwee Fie - Peace Home leden thuis.

Iedereen van het team heeft het altijd ontzettend naar hun zin op de maaltijden route. Vragen hoe het met iedereen gaat en zien waar de leden mee bezig zijn in hun dagelijks leven. Soms brengen we nieuwe kleren, geven de haren een knipbeurt, geven medicijnen of nemen sommige leden mee naar het strand of het land aan het einde van de route.

Marcus & Abanga zijn geweldig in het communiceren met de leden en hun family om te achterhalen of iemand iets nodig heeft of om gewoon gezellig te kletsen.

De maaltijden route gaat echt van de ene kant van het dorp, helemaal naar de andere kant van het dorp. Afhankelijk van hoeveel er met de leden en hun family wordt gekletst en of er andere dingen moeten gebeuren, duurt de route ongeveer een uur.


Als je een bijdrage zou willen leveren aan ons maandelijkse maaltijden budget, dan is een donatie altijd welkom!


Kijk naar de mooie foto's van het uitdelen van de maaltijden, boven deze tekst:)

(klik op het pijltje in de foto's)

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page