top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

EN: Shalu's arrival in Ghana

Updated: Sep 4, 2021

It’s time for another update, because there is a lot to talk about at the moment.

Four weeks ago Shalu and her father (!) arrived back in Busua. This year is all about building Peace Home's actual day-centre and August was finally the time to start! Shalu will give you a report of the first weeks of her arrival.

Shalu and her father with the team

Finally, it was time for me to return to Busua and this time with my father. Our arrival felt special and the community was happy to know that the building process is finally going to start. I immediately spoke to the contractor and assembly man to get things started. In the first week it was my father’s birthday. We made fufu at Peace Home with the whole team and friends. In the night we made a bonfire and brought drums to make music and enjoy the evening together. It is tradition in Ghana to bless the person celebrating his or her birthday with water. So my father got two full buckets of water emptied on top of his head. We had a lot of fun.


At Peace Home, I have been looking at the vegetable garden and surroundings and it looks like a lot of work has been done bij Pages. The garden eggs, peppers and spinach are especially growing fast and in big quantities. The carrots, tomatoes and cucumber have been planted and it is now up to the rain and sun to make them grow. The pictures will show you the progress the garden has made and the work Pages has put in in the last months.
The food is also on track and the aunties are trying to create more variaties in preparing different dishes. Assistant-manager Vera has been busy making inquiries for the materials needed for building. We have to make sure to get quality products/materials for a good price. Luckily, Vera knows a lot of people with business in selling materials or people who know people... When I arrived, Vera and I made more inquiries to make sure that as soon as the contractor arrives, we can get the materials easy and quick.
During the first two weeks we have been keeping ourselves busy with the first building as well. Our dear friend and carpenter Funny, came to help us treat the raffia on the first building. We spoke about raffia before, but just a reminder that it is the 'sticks' (part of palm leaves) that make up the walls of the first building. See the pictures.

We sprayed the raffia for the insects and rodents before, but we never treated it with lacquer for long-lasting protection against the rain and for a beautiful and shiny look. First, we had to sandpaper all the raffia (yes, we have been working on that for a long time.. it's a huge job that should be done before it is placed on the walls). That is a big job and it takes a lot of time. My father, Funny and some other boys worked very hard.. In the end we were able to complete the raffia on the top floor completely. The walls of the kitchen and storage are almost sandpapered, so when Funny comes back the job can be completed and the first building will look more beautiful than it ever did before.We will be writing more updates in the coming months because the building process of the day-centre has fully started. Please subscribe with your email-adress on the website to receive the new updates in your inbox.

Please consider doing a small donation. A building process as big as this one is very costly. Any small amount counts!!NL: Shalu's aankomst in Ghana


Het is weer tijd voor een update, want er is veel om te vertellen.

Vier weken geleden arriveerde Shalu met haar vader (!) terug in Busua. Dit jaar staat in het teken van de bouw van het dagcentrum en Augustus was de maand dat het eindelijk van start kon gaan.

Shalu geeft een verslag over haar eerste weken in Busua terug bij Peace Home.


Eindelijk was het tijd voor mij om terug te keren naar Busua, en dit keer met mijn vader.

Onze aankomst voelde speciaal en de gemeenschap was blij om te horen dat het bouwproces eindelijk van start kon gaan. Ik heb dan ook vrijwel meteen de aannemer en de .... om dingen op gang te krijgen.

In de eerste week was het mijn vaders verjaardag. We maakten fufu bij Peace Home met het hele team en vrienden. In de avond was er een kampvuur op het land en drums om muziek te maken en samen van de avond te genieten. In Ghana is het traditie om iemand op zijn verjaardag te zegenen met water dus mijn vader kreeg twee hele emmers water over zijn hoofd gekieperd. Het was een super leuke dag en avond.


Bij Peace Home heb ik gekeken naar de moestuin en de omgeving op het land en het ziet er naar uit dat Pages hard aan het werk is geweest.

Vooral de augergines, pepers en spinazie groeien snel en veel. De wortelen, tomaten en komkommer zijn gekiemd dus nu is het wachten tot de regen en zon ze doen groeien. De foto's zullen de voortgang van de tuin en het harde werken hiervoor van Pages de laatste maanden laten zien.


Het loopt ook nog altijd goed met het runnen van de keuken en de maaltijden. De dames van de keuken probeer meer variatie in het menu te brengen door vooruit te plannen.

Vera, de assistant manager, is druk bezig geweest met het inwinnen van informatie over bouwmaterialen en contact leggen met verkopers. Het is belangrijk dat we producten en materialen verkrijgen van hoge kwaliteit, maar wel voor een goede prijs. Gelukkig kent Vera veel mensen die werken in de verkoop van bouwmaterialen of mensen die mensen kennen...

Toen ik aankwam, heb ik dat verder opgepakt met Vera zodat bij aankomst van de aannemer de benodigde bouwmaterialen snel op locatie kunnen zijn.Tijdens de eerste twee weken zijn we ook nog druk bezig geweest met het eerste gebouw. Onze goede vriend en timmerman, Funny, kwam ons helpen de raffia op het eerste gebouw verder te bewerken. We hebben het al eerder gehad over raffia, maar ter herinnering: dat zijn die 'stokken' (deel van palmbladeren) de de muren van het eerste gebouw vormen. Zie de foto's.

We hebben al eerder de raffia besproeid tegen insecten en knaagdieren, maar nog niet verder bewerkt met lak voor een langere bescherming ook tegen regen en om er prachtig uit te zien.

Eerst moest alle raffia geschuurd worden (ja daar zijn we al heel lang mee bezig.. het is een moeilijke, grote klus die eigenlijk moet worden gedaan voordat de raffia op de muur wordt bevestigd). Een grote taak! Mijn vader, Funny en wat andere jongens hebben er hard aan gewerkt. Uiteindelijk is nu de raffia op de eerste etage helemaal gelakt en wel. De muren van de keuken en opslag zijn bijna helemaal geschuurd dus zodra Funny terugkomt, kan het werk af worden gemaakt en zal het eerste gebouw er mooier uitzien dan ooit tevoren.We zullen meer updates schrijven in de komende maanden omdat het bouwproces nu van start gaat. Meld je op de website aan onder 'subscribe' met je email om de updates te ontvangen in je inbox.

Overweeg ook alsjeblieft om een kleine donatie te doen (het liefst maandelijks). Dit bouwproces brengt hoge kosten met zich mee. Elk kleine beetje helpt!

117 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page