top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

EN Building the day-centre: Making the foundation

It is high time for a new update seeings as the building proces is moving on quickly. The building proces for the day-centre started about a month ago now and great progress has been made.

The previous update touched on the proces of digging of the foundation and now, this update will talk about the filling and building of the foundation.

After spending a few days on the digging of the foundation, we went on to the next step which was filling the foundation with concrete. It was a heavy labouring job because of the size of the foundation. The site of Peace Home is not all that easy to reach with vehicles because it is on a bit of a hill and doesn't adjoin a asphalt road. We do need big amounts of materials for the building so it is quite a challenge at times.During communal labor, we discussed the hard job of mixing and pouring the cement with the Assembly Man. One of the members of the community offered to help us with the job. He told us he had a concrete mixing machine and could lend it to us for a day. This could help greatly in doing the job efficiently and quickly. This kind man turned out to be our neighbour with a fish smokehouse close to us. A couple of days later he brought the cement mixing machine to the site. The next day everyone at Peace Home worked extremely hard to get the job done. The Assembly Man and some community members stayed the whole day to help out. The Cooking Aunties made a meal for everyone that day to keep the energy going and at the end of the day the job was, everything packed up and the machine brought back to our neighbour.
Immediately the next day, the workers started laying the blocks for the foundation. The blocks had to be built up to the level of the veranda and rooms of the day-centre. The floor of the building will be completely levelled throughout to make sure it is easily accessible for everyone. This is very important in a place for people with disabilities. To enter the day-centre from the land, there will be stairs and a slope up to the veranda.

After the blocks had been laid, it was time to fill the spaces of the foundation with clay. Getting the right clay also proved to be a challenging job. In the end, not without errors, we were able to get a big amount of clay from different places with a big truck.

The clay will be pressed down before a concrete layer will cover it. In the meantime the team continues building up with blocks.Delali and his workers have now started building the walls. Very exciting!

Read about this in our next update. Finally we all get to see the shape of the day-centre in real life!
NL De bouw van het dagcentrum: Het maken van de fundering

Het is hoogste tijd voor een nieuwe update nadat we weer veel verder zijn in het proces. Het bouwproces van het dagcentrum is inmiddels een maand geleden begonnen en de vorderingen zijn groot. De laatste update ging over het graven van de fundering en deze zal vertellen over het vullen en bouwen van de fundering. Het graven koste een paar dagen en daarna zijn we overgegaan op het gieten van het beton in de fundering. Dit is een zware klus, omdat er veel concrete nodig is voor de grootte van het dagcentrum en dus de fundering. Het land van Peace Home is niet bepaald makkelijk te bereiken met voertuigen aangezien het zich op een kleine heuvel bevindt en niet grenst aan een asfalt weg. In alle delen die zijn ingegraven wordt cement gegoten gezamenlijk met de iron rode. We hebben wel grote hoeveelheden materialen voor de bouw nodig dus het kan soms best uitdagend zijn.Tijdens de communal labour spraken we samen met de Assembly Man over deze klus. Een van de community members bood aan om ons bij te staan in het maken van de concrete. Hij verteld dat hij een cement molen heeft die hij aan ons kan uitlenen voor een dag. Hiermee zou het werk veel sneller gaan dan met de hand en scheelt een paar dagen werk. Deze man bleek later onze buurman te zijn met een visrokerij bij ons in de buurt. Een paar dagen later is inderdaad de cementmolen naar Asomdwee Fie gebracht en de volgende dag was het een volledige dag bikkelen. Vier mannen uit de gemeenschap zijn komen helpen met het cement verdelen over de hele fundering. De Assembly Man was de hele dag aanwezig. De aunties hebben gekookt voor alle mannen zodat er genoeg energie is om te werken. Aan het einde van de dag werd alles weer ingeladen en de molen werd weer weggebracht. Het was een erg succesvolle dag.


De volgende dag kon meteen begonnen worden met het leggen van de blokken. De blokken moeten gelegd worden tot de hoogte van de grond van de veranda en ruimtes van het dagcentrum. Het volledige gebouw is gelijkvloers zodat het voor iedereen makkelijk begaanbaar is. Dit is belangrijk bij een plek voor mensen met beperkingen. Om het dagcentrum te betreden zal er een trap en een hellingbaan gemaakt worden. Nadat deze blokken zijn gelegd tot het level van de veranda is het tijd om de open ruimtes op te vullen met klei. Het verkrijgen van de juiste klei in een grote hoeveelheid was nog een uitdaging. Uiteindelijk is het gelukt, niet zonder moeite, om de grote hoeveelheid benodigde klei van verschillende plekken te halen met een grote wagen. De klei moet aangestampt worden voordat het cement er later overheen komt. De klei zal vanzelf inklinken wanneer het team bezig is het met leggen van de blokken voor de muren.Daar zal de nieuwe update over gaan, het maken van de muren. Tijdens deze fase gaan we de lucht in en wordt het duidelijk wat de vorm van het gebouw gaat worden! Een droom die werkelijkheid wordt…

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page