top of page
Search
  • Writer's pictureAsomdwee Fie

EN: All the children and their family at Asomdwee Fie - Peace Home

During our last weeks in Busua, before leaving for the Netherlands, we prepared a few things for the Asomdwee Fie - Peace Home members. Firstly, we created a kind of summarising newsletter for all the family members and carers of the children. In the letter we explained what the project achieved during our six months in Busua and what our near future goals are. When it was time for the food sharing, we walked with Marcus & Abanga (food sharers) to hand out the newsletter and explain the contents of it to them, translated where needed. It's important for them to understand that the children will continuously receive the daily meals and attention and are always welcome on the project's land to have their meals, have a bath or just visite. Which to this day, some of the children do! The Cooking Ladies, Food Sharing Team, Panda (our Ghana spokesperson in our absence) and our land maintainer/gardener Pages are present on the land every day. They always welcome the children warmheartedly. We wanted to make sure that everyone that is part of the project knows that Asomdwee Fie - Peace Home is always there for them, also when the three of us are in the Netherlands.

Before leaving we organised a get-together with all the Asomdwee Fie - Peace Home members and any family members or carers that wanted to come.

We made a schedule for the last week of us being in Busua. In this schedule we split the group of 18 members into small groups of 3 or 4 children, based on their characters, friendships etc. First we had the idea to make a big party with all the members and their family, but then COVID-19 came around and we realised it would be more responsible to make the groups smaller. We started with inviting all the children on specific days and made sure the family also got included.


For some children it was nothing new when arriving at the land. They already came around to shower, get clean clothes, get their food or just to hang around. A lot of children are not able to walk to the land or to find it by themselves. Together with Marcus & Abanga we went to go and pick up the children. We brought them to our location and started by giving them a tour. For most of them it was the first time to see the completed kitchen, the vegetable garden and the exact location of Asomdwee Fie - Peace Home. The Cooking Ladies were able to explain to the parents about how the food is prepared. After that it was time to eat. All the family members were also invited to eat some of the food as it was a gathering for everyone. Sharing food is also a big part of the Ghanaian culture. After eating, we presented some activities such as colouring. All the children started immediately and had a lot of fun doing it. Family members also got involved. The whole event was a big succes and everyone seemed to feel very welcome onsite, as they still are and always will be!


NL: Alle kinderen en hun families bij Asomdwee Fie - Peace Home


Tijdens de laatste weken in Busua hebben we een aantal zaken voorbereid voor de Peace-Home kinderen en familieleden.

Ten eerste is er een samenvattende nieuwsbrief opgesteld voor alle familieleden en verzorgers van Peace-Home leden. In deze brief wordt uitgelegd wat er in de afgelopen zes maanden allemaal is bereikt en geeft ook een inkijk op de toekomstplannen van Asomdwee Fie - Peace Home. Tijdens het uitdelen van het eten in het dorp zijn we meegelopen met Marcus en Abanga om de brieven aan de ouders te overhandigen. Ook hebben Marcus en Abanga de inhoud van de brief toegelicht en vertaald in de lokale taal.

Het is belangrijk dat de kinderen begrijpen dat de dagelijkse maaltijd nog steeds wordt verzorgd als we weer in Nederland zijn. Ook hebben we geprobeerd over te brengen dat de kinderen welkom zijn op het land om de nodige aandacht te krijgen. Tot de dag van vandaag doen een aantal leden dit nog steeds.

De kookdames, Marcus & Abanga, Panda (onze Ghanese woordvoerder en verzorger van het land) en de tuinier genaamd Pages zijn elke dag aanwezig op het land. Ze zijn altijd klaar om de kinderen warm te ontvangen op het land.

We wilde er zeker van zijn dat iedereen die een deel uitmaakt van het Peace Home hiervan op de hoogte is en weet dat het een plek is voor de hele gemeenschap.

Voor ons vertrek hebben we een samenkomst georganiseerd voor alle leden van Asomdwee Fie en hun familie. We hebben een schema opgesteld voor de laatste week van ons verblijf in Busua. In dit schema is de groep van 18 jeugdige opgedeeld in groepen van 3 a 4 leden, dit op basis van karakteristieken en vriendschappen enzovoort. Eerst hadden we het idee om een groot feest te organiseren voor de hele groep leden en hun families, maar toen kwam COVID-19 om de hoek kijken en realiseerde we ons dat het verantwoordelijker is om de groep op te delen in kleinere groepen. We hebben alle kinderen met bijbehorende familieleden op specifieke dagen uitgenodigd.


Voor sommige kinderen was er niets nieuws aan een bezoek aan het land. Deze kinderen komen uit zichzelf al langs om een douche te nemen, schone kleren te krijgen, de maaltijd te eten of om gewoon te buurten. Veel van de andere kinderen zijn niet in staat om zelfstandig naar het land te lopen. Samen met Marcus & Abanga zijn we daarom de kinderen thuis gaan ophalen. Daarna brengen we ze naar Asomdwee Fie en beginnen we met een tour over het land. Voor velen was dit de eerste keer om een kijkje te nemen in de keuken, de moestuin en om te precieze locatie van Peace Home te zien. De kookdames kregen de mogelijkheid om de ouders te informeren over de bereiding van het eten. Hierna is het uiteraard tijd om te eten. Het was een introductie en samenkomen voor iedereen, dus alle familieleden worden ook uitgenodigd om een bordje mee te eten. Het delen van eten speelt een grote rol in de Ghanese cultuur. Na het eten presenteren we een activiteit aan de kinderen, het kleuren van mandala's. Iedereen begint er meteen aan en heeft er ondertussen veel plezier aan. Broers en zussen raakte betrokken in het kleuren van de platen. Deze gehele laatste week in Busua was een groot succes. Het lijkt alsof iedereen heeft begrepen dat ze altijd welkom zijn bij Peace Home. Dat zijn ze nog steeds en voor altijd!


53 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page